Komoditná burza Bratislava

Ministerstvo Hospodárstva odobralo Komoditnej Burze Bratislava povolenie podľa zákona 92/2008 z.z..

Dôvod odobratia licencie bol uvedený ako neaktivita obchodníkov pri uskutočňovaní komoditných obchodov.

Komoditná burza je závislá na obchodníkoch pretože poskytuje bezpečné pravidlá a informačný systém pre obchodovanie.

Na základe zákona 98/2008 z.z. § 23 Právnické osoby podľa § 2 ods. 7 písm. d) obchodujú prednostne na komoditnom trhu s výnimkou, ak príslušný orgán štátnej správy v odôvodnených a výnimočných prípadoch nerozhodne inak.

Štát túto literu dlhodobo ignoruje a výsledkom bolo, že odobral jedinej komoditnej burze licenciu.

SŠHR ako aj MHSR boli na tento fakt pravidelne upozorňovaní a veríme, že na základe rozhodnutí p. Kajetána Kičuru a jeho nasledovníkov došlo k zlikvidovaniu komoditného trhu na Slovensku štátom.

Osoby ktoré majú záujem zlikvidovať komoditnú burzu:

  • Obchodníci s agrokomoditami - Na slovensku sa snažia tlačiť informáciu drobným farmárom o tom, že cenu za ktorú by mali obchodovať je cena v Nemecku alebo Holandsku mínus doprava. Toto však neplatí, pretože cena je reálne cena k najbližšej osobe ktorá ma potrebu tovar kúpiť mínus doprava. Na rozdiele medzi týmito cenami silno zarábajú a oberajú farmárov o ich peniaze.
  • Obchodníci s posypovou soľou - Komoditná burza rozbila trh so soľou a začala stanovať reálne ceny. Ukázalo sa, že cena ktorú platí štát je 2x vyššia ako by mal platiť. Absolvovali sme si kolečko vypočúvaní na NAKA po tom ako sa nás snažili podplatiť aby sme sekciu posypovej soli zrušili. Konečným výsledkom bol pri čine chytený a odsúdený p L.H.. Následne si jednu sezónu NDS a BBRSC nakúpili soľ na burze, a po voľbách soľná lobby presvedčila svojich politikov aby soľ na burze neobchodovali.
  • SŠHR - Napriek niekoľkým upozorneniam že porušujú zákon sa nič nezmenilo. Nie je v záujme obchodníkov ktorí dodávajú tovar pre SŠHR aby hospodárne dodávali tovary pre Hmotné rezervy aby mohli viac zarobiť.
  • Energetické spoločnosti a ďalší - Ľubovoľný tovar obchodovaný aktívne na komoditnom trhu tvorí cenu podľa ktorej musia účtovníci oceňovať. Neumožnením vytvorenia aktívneho trhu spôsobí, že štátne podniky si môžu obchodovať za ľubovoľnú cenu a osoba zodpovedná za uzatvorenie neefektívneho obchodu nebude stíhaná lebo sa jej účtovne nedokáže vykonanie straty.

Činnosť komoditnej burzy je verejne prospešná. Burzu sme prevádzkovali 30 rokov počas ktorej sme boli obrovské objemy obchodovania s agrokomoditami v 90tych rokoch kým SŠHR spolupracovalo. Boli sme 3. najlikvidnejšou burzou na svete pre obchodovania emisných kvót (EUA) v roku 2012 (pred zlikvidovaním trhu zo strany EU aukciami). Dokázali sme ustáť korupcii a ušetrili sme štátu na posypovej soli približne 100 mil. EUR.

Štát nemá záujem o naše služby a odobral nám licenciu namiesto toho aby hľadal riešenie.

Ďakujeme